Dnes je 24.července 2024

Logopedická péče - kdy,kde a jak

Logopedická péče – děti

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba požádat dětského lékaře o žádanku na logopedii . V případě, že vás pediatr nebude chtít nikam odeslat s tvrzením, že je ještě čas a vaše pochybnosti přesto budou, vyhledejte pracoviště klinické logopedie a objednejte se k nezávazné konzultaci. Povinné pediatrické prohlídky jsou ve třetím a potom až v pátém roce života dítěte. Ve třech letech samozřejmě může být ještě brzy (ne však při hodně opožděném vývoji řeči), ale v pěti letech už může být zbytečně hodně pozdě. Nejčastější chybou bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči .Tím často dochází k pozdnímu zahájení odborné péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

Logopedická péče – dospělí

Máte chronické nebo Máte chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se mluvenou, čtenou nebo psanou řečí? Vyhledejte svého praktického lékaře, foniatra nebo neurologa a poraďte se o svých obtížích potížích. Na základě doporučení lékaře je možné v oprávněných případech zahájit logopedickou péči. Některé deficity je možno úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku. Vady výslovnosti, které přetrvávají z dětství, se dají odstranit i v pokročilém věku. Je to však náročnější, zdlouhavější a mnohdy chybí vůle a vytrvalost.

Kde hledat péči klinického logopeda

Pokud jste po přečtení těchto informací nabyli přesvědčení, že potřebujete vyhledat logopedickou péči, nabízíme vám seznam regionálně členěných logopedických pracovišť. Péče klinického logopeda musí být poskytována pouze ve zdravotnickém zařízení (v ambulanci či v lůžkovém zařízení). Výjimku tvoří poskytování péče imobilním pacientům v domácím prostředí na základě doporučení lékaře.

Klinická logopedie ve zdravotnictví

V logopedické ambulanci pracuje klinický logoped s příslušným vysokoškolským vzděláním a s atestací v oboru. K atestaci se logoped připravuje minimálně tři a půl roku. Během této doby musí projít náročným vzděláváním a přípravou k atestaci. Musí projít řadou kurzů a stáží. Po úspěšném složení atestace, ještě několik let pracuje pod supervizí (pod dohledem zkušeného klinického logopeda). Teprve potom může pracovat úplně samostatně. Ve zdravotnictví je běžná logopedická péče o děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven podle Seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce. Pouze výkony prováděné klinickým logopedem za neléčebným účelem, jako je vyšetření řeči pro přijetí ke studiu, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání, si klienti hradí sami podle platného sazebníku.

Logopedie Šumperk | PhDr. Mgr. Šišmová | © 2011